Project

Circulair Groendak

In dit project gaat het consortium, bestaande uit vier mkb-bedrijven, een circulair en schaalbaar dakrenovatiesysteem ontwikkelen. Met input van drones en sensoren wordt bestaande en nieuwe bebouwing in kaart gebracht, worden dakrenovaties op grote schaal gepland  en worden voormetingen, nametingen en monitoring uitgevoerd ten behoeve van klimaatdata en onderhoud.

Groen en digitaal klaar voor de toekomst

Er wordt een open digitale infrastructuur ontwikkeld die de data van het dak en de gebouwde omgeving bundelt, waarmee op detailniveau gekeken kan worden naar de prestaties van het dak en op regioniveau gekeken worden naar kwaliteit van de leefomgeving. De innovatie van dit project zit in het ontwikkelen van een volledig circulair groendak voor zowel hellende als platte daken inclusief een bouwrichtlijn (BRL),  een klimaatdashboard en klimaatmonitor, welke een combinatie is van bestaande en nieuwe technieken, slimme uitrol, betrekken van de gehele keten en het creëren van maatschappelijk draagvlak.  

Groen en digitaal klaar voor de toekomst