NEDERLAND SYSTEMATISCH EN GROOTSCHALIG VERGROENEN

Missie
Stichting RACE is opgericht in januari 2020 met als doel de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof van voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen en van de industrie zo snel mogelijk te neutraliseren, met name door vergroening en koeling van onze directe leefomgeving.  

Visie
De RACE foundation ondersteunt en stimuleert de landelijke CO2-reductie door plannen te beoordelen en certificaten uit te geven voor geverifieerde emissiereductie. 

Onze eerste stap is CO2-reductie en het realiseren van een groene economie door de upcycling van afvalstromen. Daarnaast  streven we naar jaarlijks 1 miljoen m2 extra groendak en groene gevels, of waterbuffering met CE Green City systemen.  

Strategie
Stimuleren van groene economie door het onderzoeken, valideren, en certificeren van grootschalige gevalideerde groenprojecten. De CE Green City systemen van de RACE foundation zijn gebaseerd op lokale recycling als lokale productie van hoogwaardige gecertificeerde producten uit reststromen en de ontwikkeling van groenprojecten in de directe omgeving.  

 

Johan Godschalk

Johan Godschalk

"Groene steden leggen C02 vast en absorberen fijnstof direct bij de bron"
Erick Rutten

Erick Rutten

"Groendenken is langetermijndenken."
Ons doel?

675.000.000 m2 daken te vergroenen. Hierdoor creëren we 177.030 nieuwe banen in Nederland